Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.simplynails.pl jest własnością i obsługiwany jest przez firmę Larin Magdalena Sułat, której siedziba mieści się w Warszawa 00-819, Złota 61/100, NIP 7251819787
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. ZAMÓWIENIA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  b) pocztą e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Firma Larin zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:
  a. transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym eCard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki),
  b. we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
  c. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 6. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski i Unii Europejskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 7. Sklep internetowy www.simplynails.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 8. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i tylko do momentu wysłania przesyłki.
 9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.simplynails.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 10. Firma Larin zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach firma Larin zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej.
 11. Firma Larin wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

III. PŁATNOŚCI

Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub Firmy Kurierskiej,
przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta,
płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim):
Płacę z inteligo (inteligo)
mTransfer (mBank)
MultiTransfer (MultiBank)
Płać z Nordea (Nordea)
Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
Przelew z BPH (Bank BPH)
Płacę z iPKO (PKO BP)
Pekao24Przelew (Bank Pekao)
Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
Płacę z Alior Sync (Alior Bank)
Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
Płać z ING  (ING Bank Śląski)
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
iKO (PKO BP)
Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
Deutsche Bank Polska S.A.
Invest Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Raiffaisen Bank Polska S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Bank Zachodni WBK
Bank Pekao S.A
Millenium Bank
Credit Agricole Bank Polska S.A
DnB Nord S.A
Inteligo
PKO BP

IV. CENA WYSYŁKI

1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.

V. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 2. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich i Poczty Polskiej.
 3. Firma Larin zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego zamówienia złożonego przy pomocy formularza dostępnego na stronie
 4. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
  a. sprawdzeniu przez firmę Larin kompletności wysłanych danych.
  b. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje zwrotną wiadomością e-mail, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane i przyjęte do realizacji. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
 5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś – w przypadku płatności kartą – z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek firmy Larin wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk Poczty Polskiej, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia.
 6. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę Larin telefonicznie kontaktując się pod numerem 71 3230886. Uszkodzenia zgłaszane przez zamawiającego po przyjęciu paczki nie będą uwzględniane.

VI. REKLAMACJE

 1. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, dosłaniem towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. Firma Larin zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwieniu reklamacji.
  VII. ZASADY ZWROTU ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW
 9. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez zamawiającego.
 11. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
 12. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie zabezpieczające towar.
 13. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.
 14. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na rachunek karty klienta.

VIII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Kupujący rejestrując się w Sklepie www.simplynails.pl i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Sklepie internetowym www.simplynails.pl
Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak rejestracji lub jednorazowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, uniemożliwia realizowanie zamówień Kupującego w Sklepie internetowym.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.
W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola „Zapisz mnie na newsletter”) na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu internetowego www.simplynails.pl, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej www.simplynails.pl.